O projektu Svět gramotnosti

Dnešní svět je v neustálém pohybu a vývoji. Ve Scio se proto snažíme pomáhat s problémy tak, jak přichází. Už totiž nestačí znát jednotlivá fakta či namemorované poučky. Důležité je číst mezi řádky, umět rozlišit podstatné a to méně důležité, chápat souvislosti, propojovat znalosti i lidi a spolupracovat. Jedná se o posilování tzv. gramotností. Využijte proto svetgramotnosti.cz, kde mohou vaši žáci i učitelé rozvíjet čtenářské a matematické dovednosti.

Proč to děláme – proč vznikl projekt na podporu čtenářské gramotnosti?

Z čeho projekt vychází – Mapa učebního pokroku čtenářské gramotnosti

Některá zjištění z dotazníkových šetření z dosud realizovaných testování čtenářské gramotnosti:

A proč matematická gramotnost?

Doplnění projektu o část podporující matematickou gramotnost bylo jen logickým vyústěním našich snah o komplexní podporu  žáků i učitelů.

Mapováním matematické gramotnosti se pravidelně zabývá i Česká školní inspekce, výsledky z jejích šetření jen potvrzují potřebnost ji rozvíjet a podporovat. Z poslední  Tematické zprávy věnující se Rozvoji čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016 vyplývají ne příliš pozitivní závěry.

Výsledky žáků 6. ročníku základních škol: Očekávaná úroveň úspěšnosti byla expertně stanovena na 67 %. Žáci 6. ročníku ZŠ ji nedosáhli, celková úspěšnost byla jen 51 % (strana 46 zprávy).

Výsledky žáků 1. ročníku středních škol: Celková úspěšnost žáků byla jen 32 %, což je méně než polovina z minimální očekávané úspěšnosti a je jednoznačným neúspěchem (strana 47 zprávy).

Zde přinášíme stručný souhrn z poslední Tematické zprávy, celé znění si můžete přečíst zde.

Svetgramotnosti.cz vám nabízí:

Celý projekt pro vás připravil tým odborníků ze Scio i z praxe – učitelů, lektorů a knihovníků. Doufáme, že svetgramotnosti.cz pro vás bude užitečným nástrojem při plánování a zkvalitňování výuky a pomůže tak co nejvíce učitelům, školám a hlavně dětem.

Přejeme vám mnoho tvůrčí práce, objevitelských momentů, zvídavých dětí a spokojených učitelů.

Za tým svetgramotnosti.cz

Jindra a Petra