Čtenářské gramotnosti se věnujeme již od roku 2012, matematické gramotnosti od roku 2018. Vyvinuli jsme mapy učebního pokroku, adaptivní test, vzdělávací materiály a získali řadu zkušeností z různých seminářů a školení. Od roku 2020 vám nabízíme AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka i v hodinách odborných předmětů a na rozvoj matematické gramotnosti v hodinách matematiky i v dalších oborech a předmětech.

Jaké semináře nabízíme?

 • Vybírat můžete z nabídky seminářů v rozsahu 4 (i webinář), 8, 16, 20, 24 nebo 32 hodin.
 • Semináře nabízíme pro skupiny učitelů či celé pedagogické sbory.
 • Semináře jsou určeny 8 až 20 účastníkům.
 • Semináře probíhají formou workshopu nebo webináře a účastníci si různé metody sami vyzkoušejí.
 • Semináře zaměřujeme podle cílové skupiny na práci s uměleckými nebo odbornými texty a odpovídajícími materiály, metodami a činnostmi.
 • Semináře jsou vhodné pro učitele na obou stupních základní školy i na střední škole i pro další veřejnost, např. vzdělávání doma, různé projekty apod.

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vaší škole nás kontaktujte na adrese gramotnostmebavi@scio.cz, připravíme vám individuální nabídku na míru přímo pro vaše konkrétní potřeby.

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 120,- Kč / účastník / 1 hodina

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Celkovou dotaci semináře je možné si individuálně poskládat z krátkých 4hodinových modulů. Dotace 8 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků, dotace 24 nebo 32 hodin umožňje zažití a vyzkoušení řady metod práce se čtenářskou gramotností žáků. 

Náplň semináře (kopletní obsah pro 32 hodin):

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.
 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Skupinová práce na metodice či aktivitě. Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod.
 • Seznámení s konceptem čtenářských dílen, čtenářských klubů a jejich začleněním do výuky. Práce s připravenými metodickými podklady pro čtenářské dílny, tipy, jak čtenářský klub či dílnu založit, seznámí s pravidly a zásadami. Individualizace práce dle věku a úrovně žáků. Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.
 • Skupinová práce za pomoci lektora na plánu rozvoje čtenářské gramotnosti v jednotlivých školách účastníků. Zvážení rizik aplikace plánu rozvoje v dané škole, tvorba cílů a monitorovacích indikátorů úspěchu.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, V-CH-D, I.N.S.E.R.T., Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), aj.

 

Seminář systematicky pracuje s pojmem matematická gramotnost, mapou učebního pokroku matematické gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup.

Podporuje účastníky semináře v rozvoji matematických dovedností a znalostí žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.
 

Cena: od 120,- Kč / účastník / 1 hodina

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody a seznámí se s kooperačními aktivitami. Společně si připraví gradované úlohy, získají matematické aktivity, nápady do hodin a výuky a náměty na propojení matematické gramotnosti do dalších předmětů a oborů.

Náplň semináře (32 hodin):

 • Práce s připravenými metodickými podklady pro hodiny matematiky i odborných předmětů (svetgramotnosti.cz).
 • Práce se Zásobníkem metod E-U-R a mapou učebního pokroku.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky. Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod a aktivit.
 • Seznámení se se způsobem přípravy gradovaných úloh.
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících matematickou gramotnost, práce s kartami a jinými herními pomůckami.

 

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami vyzkoušejí.

Cena: od 120 Kč / účastník / 1 hodina

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami vyzkoušejí. Vhodnou délku časové dotace semináře lze individuálně nastavit kombinací několika 4hodinových modulů.

Náplň semináře (32 hodin):

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin. Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.  
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách odborných předmětů.
 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, kolotoč).
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T. aj.

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

 

Seminář slouží jako úvodní školení do formativního hodnocení a jeho začlenění do výuky. Během semináře si účastníci zažijí a vyzkoušejí několik metod a aktivit zaměřených na budování a posilování formativní výuky a v souvislosti s tím i formativního hodnocení. Součástí setkání je sdílení dobré praxe a reflexe zkušeností.

Cena: od 120 Kč / účastník / 1 hodina

Seminář slouží jako úvodní školení do formativního hodnocení a jeho začlenění do výuky. Během semináře si účastníci zažijí a vyzkoušejí několik metod a aktivit zaměřených na budování a posilování formativní výuky a v souvislosti s tím i formativního hodnocení. Součástí setkání je sdílení dobré praxe a reflexe zkušeností.

Náplň semináře

 • Co je formativní hodnocení a proč ho cíleně rozvíjet.

 • Formativní x sumativní hodnocení.

 • Jak na formativní vzdělávání, kdy, jak a proč začít.

 • Jak formativní hodnocení zařazovat do každodenní výuky.

 • E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách aktivit.

 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.

 • Individualizace práce dle věku a úrovně žáků. 

Na semináři si účastníci vyzkoušejí některé z metod: Alfa box, Pětilístek, Diamant, Grafický organizér, Myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), Stolní tenis, Oříšek, Živé pexeso, Ano - ne, Kolotoč, Skládankové učení, Generátor otázek, Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Poslední slovo patří mně aj.

Reference

Mgr. Alena Pártlová, ZŠ Stochov:

Semináře čtenářské gramotnosti společnosti Scio byly pro mě určitě přínosem. Každé setkání s pedagogy jiných škol je pro mě velmi podnětné. Oceňuji i to, že se zde setkali učitelé prvního i druhého stupně různých aprobací. Při výměně názorů a zkušeností jsem se utvrdila v tom, že problém čtenářské gramotnosti není jenom v naší škole a hlavně češtináři preferovali propojenost napříč předměty. I když jsem si prošla kurzem kritického myšlení a metody znám, potěšily mě praktické ukázky při použití různých metod KM a trochu jiné uchopení, než jsem znala předtím. Oba semináře byly programově zajímavé a odnesla jsem si dost podnětů pro moji další práci, přínosem je i možnost přístupu k materiálům na webu svetgramotnosti.cz. Ve Sciu jsem se navíc cítila velice dobře, líbilo se mi pracovní prostředí, které je absolutně jiné než školní. Oceňuji Váš vlídný a vstřícný přístup.

Mgr. Ivana Chválová, ZŠ 28. října Neratovice:

Semináře čtenářské gramotnosti jsou pro mě přínosem v konkrétních metodách pro žáky na rozvoj jejich čtenářských dovedností. Metody mám možnost si sama na sobě prakticky vyzkoušet a zhodnotit je spolu s ostatními v možnosti jejich využití v konkrétních hodinách a případně odhadnutí jejich časové dotace. Vždy je na seminářích přátelská a tvůrčí atmosféra a dozvěděla jsem se i mnoho aktivit na pozitivní naladění žáků a rozdělení do skupin, které ve svých hodinách používám. Oceňuji i možnost sdílení nápadů a zkušeností s ostatními kolegyněmi v semináři. Moc se mi líbí, že se vždy mohu seznámit s knihami, které jsou na semináři k prohlédnutí a inspirují mě k nákupu do naší školní knihovny i při využívání pro děti pro práci s textem. Vždy máme také k dispozici všechny materiály z hodin i pomůcky, informace o webových stránkách, které se dají při výuce a přípravě na ni uplatnit.

Potřebujete poradit?

 • obsah semináře rádi přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům
 • cenu semináře vám rádi připravíme na míru
 • kontaktujte nás 234 705 511