Jak ověřujeme úroveň čtenářské gramotnosti

On-line adaptivním ověřovacím testem (více zde). Každý žák řeší svůj jedinečný test, který mu nabízí otázky na základě předchozích odpovědí do chvíle, kdy je přesně stanovena úroveň gramotnosti. Žáci v průměru řeší 25 až 30 úloh a čas na test není předem stanoven. Obvyklá doba řešení je přibližně 45 minut. Úlohy pro nejmladší čtenáře (1–3 úroveň) jsou doplněny nahrávkami zadání, jsou však řešitelné i bez poslechu, a tedy i bez sluchátek.

Ve čtenářské gramotnosti pracujeme nově s 9 úrovněmi: nováček, začátečník, učeň, průzkumník, objevitel, profík, specialista, expert a mistr. Pokud jste s žáky pracovali s úrovněmi v předchozích letech, podívejte se na převod původních a nových úrovní zde.

Test ověřuje tři základní čtenářské dovednosti:

  • získávání informací
  • zhodnocení textu
  • zpracování informací

Ukázka testu a jeho vyhodnocení

V ukázkových demotestech demotest ČG ZŠ a demotest ČG SŠ si můžete prohlédnout testovací aplikaci a vyzkoušet různé typy úloh rozdílných úrovní gramotnosti.

Po ukončení testování žák okamžitě získá individuální zprávu. První strana zprávy obsahuje informace o celkové čtenářské úrovni a bližší popis dosažené úrovně čtenářských dovedností v oblasti získávání informací, zhodnocení textu, zpracování informací a dále tipy na knihy a další rozvojové materiály. Druhá strana pak obsahuje přehled vyřešených úloh s ohledem na typy a obtížnost textů, další tipy na další rozvoj a popis dovedností, ke kterým se může žák/žákyně posunout.

Výsledné úrovně gramotnosti žáků slouží jako vodítko pro volbu rozvojových materiálů (aktivity, metodiky a karty knih) nebo doporučených knih.

Pro jaké třídy je test vhodný

Test je vhodný pro žáky od 3. třídy ZŠ po 4. ročník SŠ.

Jak získat přístup do testu a k rozvojovým materiálům

Stačí objednat testy pro vámi požadovaný počet žáků. Získáte nejen přístup do testování 2x za rok, ale také možnost využít desítky aktivit a metodických materiálů.


Jak ověřujeme úroveň matematické gramotnosti?

On-line adaptivním ověřovacím testem (více zde). Každý žák řeší svůj jedinečný test, který mu nabízí otázky na základě předchozích odpovědí do chvíle, kdy je přesně stanovena úroveň gramotnosti. Doporučujeme, aby žáci měli k dispozici papír a tužku, kalkulačka není potřeba, ale zakázána není. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na pochopení problému, nikoli složité početní operace.

V matematické gramotnosti pracujeme nově s 9 úrovněmi: nováček, začátečník, učeň, průzkumník, objevitel, profík, specialista, expert, mistr.. Pokud jste s žáky pracovali s úrovněmi v předchozích letech, podívejte se na převod původních a nových úrovní zde.

Test obsahuje úlohy ze tří tematických částí:

  • číslo a proměnná
  • práce s daty
  • měření, odhady a orientace v prostoru

Každá část je vyhodnocena zvlášť. Žáci v průměru řeší celkem 25 až 30 úloh (maximálně 10 úloh za každou část). Čas na test není stanoven, obvyklá doba řešení je přibližně 60 minut.

Ukázka testu a jeho vyhodnocení

V ukázkovém demotestu MG si můžete prohlédnout testovací aplikaci a vyzkoušet různé typy úloh rozdílných úrovní gramotnosti.

Po ukončení testování žák okamžitě získá individuální zprávu. První strana zprávy obsahuje informace o úrovni dovedností v oblasti číslo a proměnná, práce s daty, měření, odhady a orientace v prostoru a dále tipy na knihy, hry a další edukativní materiály. Druhá strana pak obsahuje bližší charakteristiku dovedností, které bude žák zvládat po dosažení vyšší úrovně, a tipy na další rozvoj.

Pro jaké třídy je test vhodný

Test je vhodný pro žáky od 3. třídy ZŠ po 4. ročník SŠ.

Jak získat přístup do testu a k rozvojovým materiálům

Stačí objednat testy pro vámi požadovaný počet žáků. Získáte nejen přístup do testování 2x za rok, ale také možnost využít desítky aktivit a metodických materiálů.